News

Pressmeddelande | SWEDEN

Pressmeddelande | SWEDEN

Sverige: Stängda gränser markerar dramatisk förändring i Sveriges flyktingmottagande

Sedan den 11 november 2015 har Sverige introducerat diskriminerande gränskontroller för att registrera potentiella asylsökande. Detta initiativ inkluderar identitetskontroller på tåg och färjor från Danmark och Tyskland, samt tvångsförflyttning till läger utanför Migrationsverkets kontor i Malmö. Dessa förändringar har överlag varit obestridda av svenska samhället, vilket delvis kan relateras till Sverigedemokraternas uppgång och en ökad rasistisk retorik.

For the Press Release HTML & PDF version - Click Here

Find Press Release below:

-----------------------------------------------------------

Click here for ENGLISH

Pressmeddelande

Land: Sverige
Datum: 26 November 2015

Sverige: Stängda gränser markerar dramatisk förändring i Sveriges flyktingmottagande

Sedan den 11 november 2015 har Sverige introducerat diskriminerande gränskontroller för att registrera potentiella asylsökande. Detta initiativ inkluderar identitetskontroller på tåg och färjor från Danmark och Tyskland, samt tvångsförflyttning till läger utanför Migrationsverkets kontor i Malmö. Dessa förändringar har överlag varit obestridda av svenska samhället, vilket delvis kan relateras till Sverigedemokraternas uppgång och en ökad rasistisk retorik.

Migrationsverket menar att gränskontroller underlättar en mer ”välorganiserad och kontrollerad ankomst” av flyktingar. I praktiken, däremot, har gränskontrollerna lett till att människor omhändertas i läger utanför Migrationsverket, vilka är bevakade av polisen. Människor har där tvingats sova i tält med dåligt skydd mot det kalla vädret. Migrationsverket hävdar att de nya gränskontrollerna skulle förhindra att folk sov på gatan, dock är den nya uppgörelsen knappt att föredra eftersom människor sover utomhus medan de kvarhålls mot sin vilja.

Då ’Center for Refugee Solidarity’ är en oberoende svensk organisation som övervakar flyktingars situation i Mellanöstern och Nordafrika, samt förespråkar deras rättigheter, är vi nu bekymrade över diskrimineringen mot flyktingar i Sverige. Många flyktingar kommer till Europa på grund av kränkningarna av mänskliga rättigheter och den förvärrade situationen i flyktinglägren i ’MENA’ regionen. Strängare gränskontroller kommer därför inte att effektivt avskräcka flyktingar, utan endast försämra deras situation i Europa.

Nader G. Attar, direktör för ’Center for Refugee Solidarity’, framhåller ”Genom att stänga gränser, snarare än att fokusera på storskaliga vidarebosättningsprogram i MENA regionen, tvingar Sverige fler flyktingar att komma in genom olagliga och farligare vägar.”

Det är även oroväckande att dessa förändringar har genomförts utan större motstånd från svenska samhället. Detta reflekterar den växande främlingsfientligheten bland befolkningen som närs av media, samt det ökade intresset för högerextrema partier så som Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har opportunistiskt använt krisen för att späda på främlingsfientligheten genom metoder så som att skicka ”vilseledande” flygblad till privata bostäder över hela Sverige.

Centrat är bekymrat att dessa taktiker kommer påverka inte bara nyanlända flyktingar, utan även den långsiktiga integrationen av invandrare i det svenska samhället. Detta kommer även att påverka samhällsstrukturen och skapa ett mer polariserat samhälle, med ökad risk för våld mot invandrargrupper.

De nuvarande gränskontrollerna kommer inte att öka säkerheten för varken flyktingar eller det svenska samhället. Trots att Europa behöver ta mer ansvar för flyktingar, kommer Sveriges införande av gränskontroller endast att skada dem som det påstås hjälpa.

 

 

 

More Photos